Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

 • Βιολογικοι Καθαρισμοί
 • Φυτοαπορρόφηση
 • Διαχωριστήρες
 • COMPACT  Μονάδες
 • Αναλώσιμα
 • Οικολογικές πισίνες
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

  Διαχείριση τεχνικών έργων


Κατά την μακρόχρονη λειτουργία του Τεχνικού Γραφείου  μας, εχουμε μελετήσει, επιβλέψει και κατασκευάσει σημαντικά τεχνικά  έργα. 

Αναλαμβάνουμε την διαχείριση  τεχνικών έργων, όπως :

 • Σύνταξη συμβατικών & τεχνικών τευχών
 • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου
 • Προετοιμασία & διαδικασία υποβολής της προσφοράς
 • Διαπραγμάτευση της σύμβασης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.
 • Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής  (Lay-Out) βιομηχανικών προϊόντων
 • Οργάνωση εργασιών βάσει σχεδιασμού του εργοταξίου
 • Ποιοτικός έλεγχος σε κάθε φάση της κατασκευής
 • Εξασφάλιση του χρονοδιαγράμματος
 • Εξασφάλιση του βέλτιστου κόστους

 

 

 

Φωτογραφιες μερικών έργων