Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

 • Βιολογικοι Καθαρισμοί
 • Φυτοαπορρόφηση
 • Διαχωριστήρες
 • COMPACT  Μονάδες
 • Αναλώσιμα
 • Οικολογικές πισίνες
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

Συστήματα επεξεργασίας

βιομηχανικών 

                αποβλήτων:


Η εμπειρία μας στoν βιομηχανικό  κλάδο κυμαίνεται από μικρές έως πολύ μεγάλες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κατάλληλες για βιοτεχνίες  και βιομηχανίες. Βιομηχανίες τροφίμων και πετρελαιοειδών, βιοτεχνίες,  εμπορικά κέντρα,  σούπερ μάρκετ, και πολλά άλλα, που αναφέρονται στον κατάλογο των πελατών μας.(Βλ. Έργα & Πελάτες )

Η ομάδα των ειδικών μας φροντίζει κάθε πτυχή της κατασκευής, από την αδειοδότηση μέχρι και τον ποιοτικό έλεγχο της σωστής λειτουργίας της μονάδας:

 • Διαχωριστήρες βαρύτητος COMPACT βάσει  DIN 1999  &  DIN EN 858-1, 2 Κατάλληλοι για  Βενζίνη Πετρέλαιο, Λάδια
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερών. Πλυντήρια αυτοκινήτων, Πλυντήρια ρούχων, Ξενοδοχείων κλπ
 • Καθίζηση - Διαύγαση νερών. Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος, κλπ
 • Απολύμανση και χημική εξουδετέρωση νερών βιομηχανικών μονάδων. 


 

 

Βιομηχανικά έργα