Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

  • Βιολογικοι Καθαρισμοί
  • Φυτοαπορρόφηση
  • Διαχωριστήρες
  • COMPACT  Μονάδες
  • Αναλώσιμα
  • Οικολογικές πισίνες
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

 

       ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ → ΒΕΛΤΙΩΣΗ→  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ→ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

       ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ→ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ !

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ένταξη σας στα εξης προγράμματα:

" ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

Μέχρι 70% επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας  σας:

Επιδοτείται: Θερμομόνωση, Ενεργειακά κουφώματα, Αντλίες θερμότητας,  Καυστήρες φυσικού αερίου. Δαπάνες μέχρι  15.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).              Αφορά κατοικίες με Τιμή Ζώνης ≤ 2.100 € τ/μ, και βάσει ΚΕΝΑΚ να έχουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατηγορίας Δ ή και λιγώτερο.

μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
• Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=6984&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82+%26+%CE%A6%CE%A0%CE%91%2C+70_+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%2C+%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82+%26+52+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20131111_m117892130_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82+%26+%CE%A6%CE%A0%CE%91%2C+70_+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%2C+%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82+%26+52+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.OVlJi7lC.dpuf

μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
• Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=6984&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82+%26+%CE%A6%CE%A0%CE%91%2C+70_+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%2C+%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82+%26+52+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20131111_m117892130_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82+%26+%CE%A6%CE%A0%CE%91%2C+70_+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%2C+%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82+%26+52+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.OVlJi7lC.dpuf

μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
• Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=6984&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82+%26+%CE%A6%CE%A0%CE%91%2C+70_+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%2C+%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82+%26+52+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20131111_m117892130_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82+%26+%CE%A6%CE%A0%CE%91%2C+70_+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%2C+%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82+%26+52+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.OVlJi7lC.dpuf

 

                                                  " ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"

                                                     ΕΣΠΑ 2014-2020   &   LEADER

    Ενισχύουν επενδυτικά σχέδια υφισταμένων, νέων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων στους εξής τομείς:

 

 * Τουρισμός (Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός, Επέκταση,

    Περιβαλλοντολογικές επεμβάσεις, Εξοικονόμηση Ενέργειας)

  * Μεταποίηση (Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός, Επέκταση, Περιβαλλοντολογικές

    επεμβάσεις, Εξοικονόμηση Ενέργειας )

     *  Εμπόριο, Παροχή υπηρεσιών κλπ.

        

     *  Ειδικά για Περιβάλλον:

         Χρηματοδότηση από 40-100 %  

         Για διαχείριση:  Αποβλήτων, Απορριμάτων & Ανακύκλωσης

     

 

 

                       Η επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας ενισχύει την βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων!