Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

  • Βιολογικοι Καθαρισμοί
  • Φυτοαπορρόφηση
  • Διαχωριστήρες
  • COMPACT  Μονάδες
  • Αναλώσιμα
  • Οικολογικές πισίνες
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

 

Στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Διπλ. Μηχ/κος ΕΜΠ"

θα βρήτε τα εξής:

    

 

    *  Συστήματα επεξεργασίας  αστικών λυμάτων : Βλ. Οικιακές Κατασκευές

 

     *  Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων:Βλ:Βιομηχανικές Κατασκευές

                                                                                                         

    *  Αναδιαμόρφωση, Βελτίωση, Ανακατασκευή κτιρίων:   Βλ. Ανακατασκευή

 

    *  Εξοικονόμηση Ενέργειας:  Βλ. Ανακατασκευή

 

    *  Διαχείριση & επίβλεψη τεχνικών έργων: Βλ. Διαχείρηση τεχν. έργων

 

     * Διαθέσιμες Μονάδες Βιολογικων Καθαρισμών: Βλ.Διαθέσιμες μονάδες

 

     * Εξαρτήματα & Ειδικές Κατασκευές : Βλ. Εξαρτήματα

 

     * Αναλώσιμα, Υλικά κλπ  : Βλ. Αναλώσιμα