Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

  • Βιολογικοι Καθαρισμοί
  • Φυτοαπορρόφηση
  • Διαχωριστήρες
  • COMPACT  Μονάδες
  • Αναλώσιμα
  • Οικολογικές πισίνες
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

  

Το Πρόβλημα:

 

Το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής Ελλάδας, και  οι  περισσότεροι οικισμοί υποφέρουν από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. Πολλές τουριστικές & βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και νοικοκυριά διαθέτουν βόθρους οι οποίοι δεν λειτουργούν σωστά. Αυτό προκαλεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση από τις συνεχείς εκκενώσεις, αλλά και πολλά προβλήματα υγείας, και περιβάλλοντος, όπως π.χ. ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, ενοχλητική δυσοσμία, κλπ.


Οι Λύσεις:


ΕΡ. Έχω προβλήματα με βουλωμένες σωληνώσεις της αποχέτευσης και δυσοσμία.

ΑΠ. Ρίχνουμε στα είδη υγιεινής (Λεκάνες, νιπτήρες, νεροχύτες κλπ) καθώς και στα σιφώνια μικρη ποσότητα ενζύμων  ENZI MIX. Μετά από λίγες ώρες οι σωληνώσεις θα έχουν ξεβουλώσει χωρίς φθορά και θα έχει σταματήσει η δυσοσμία.      (Βλ. Αναλώσιμα)

ΕΡ. Ο βόθρος μου έχει χάσει την απορροφητικότητα του. Τι μπορώ να κάνω;

ΑΠ. Ρίχνουμε συστηματικά ποσότητα ενζύμων ENZI MIX ή ΒΙΟΕΜΜΕ. Σε μερικές ημέρες ο βόθρος θα αποκτήσει ξανά την απορροφητικότητα του. (Βλ. Αναλώσιμα)

ΕΡ. Χρειάζεται οικοδομική άδεια για την κατασκευή Βιολογικού καθαρισμού;

ΑΠ. Βάσει του Νέου ΓΟΚ (ΝΟΚ) Ν. 4067/2012,  Αρθρ. 4. Παρ. 3.δ. & Αρθρ. 17. Παρ.6.α. δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια για εργασίες τοποθέτησης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. (Βιολογικός καθαρισμός κλπ.)

ΕΡ. Σε πόσο χρόνο αποσβένεται η κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων σε μια μονοκατοικία ή πολυκατοικία ;

ΑΠ. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός κλπ.) αποσβένεται σε χρόνο αντίστοιχο της κατάργησης του βόθρου και της εκκένωσης του. Και  μειώνεται αντίστοιχα το κόστος του νερού για πότισμα του κήπου, εφόσον τα καθαρισμένα και απολυμασμένα νερά πληρούν την Οδηγία 1991/271/CEE της ΕΕ και την Υπουργική Απόφαση: οικ. 145116/2011.


Φροντίζουμε: Την υγειηνή διαμονή σας, την προστασία του περιβάλλοντος  και το χαμηλό κόστος !