Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

  • Βιολογικοι Καθαρισμοί
  • Φυτοαπορρόφηση
  • Διαχωριστήρες
  • COMPACT  Μονάδες
  • Αναλώσιμα
  • Οικολογικές πισίνες
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

 

Άμεσα Διαθέσιμες Μονάδες Βιολογικών

                       Καθαρισμών


Λίστα άμεσα διαθέσιμων COMPACT μονάδων  επεξεργασίας αστικών λυμάτων για κατοικίες. 

Επικοινωνήστε και ενημερωθήτε  για κόστος και τεχνικές λεπτομέρειες !    


Τεχνικά στοιχεία  Compact μονάδας  Βιολογικού Καθαρισμού:

Δυναμικότητα         Διάμετρος         Ύψος         Βάρος           Ισχύς Κινητήρα

                                       (m)                 (m)              (Kg)                             (kW)

  3 -  5    Άτομα             1,20                 1,40               60                               0,45
  7  - 12   "                    1,20                 1,60               70                               0,65  
  14 -18   "                    1,20                 1,80               75                               0,85
  20 -25   "                    1,60                 2,30              150                              1,20

 

 


Τρόπος σύνδεσης  Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού  για επεξεργασία αστικών λυμάτων

 Νέες διατάξεις για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης:

Πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί κατάλληλος λιποσυλλέκτης


COMPACT Λιποσυλλέκτης Ανθεκτικός, απλός στη χρήση, οικονομικός 
Ικανότητα : Μέγεθος από 0.30 – 13,00 m3 νερό. Κατακρατά 0,09 – 1,85 m3 λίπη

Ετοιμοπαράδοτος:  Ανθεκτικός, απλός στη χρήση, οικονομικός

 

Ικανότητα : Μέγεθος από 0.30 – 13,00 m3νερό. Κατακρατά 0,09 – 1,85 m3 λίπη