Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

  • Βιολογικοι Καθαρισμοί
  • Φυτοαπορρόφηση
  • Διαχωριστήρες
  • COMPACT  Μονάδες
  • Αναλώσιμα
  • Οικολογικές πισίνες
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

 Στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ Διπλ. Μηχ/κος ΕΜΠ" συνεργαζόμαστετε επί δεκαετίες  με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος και πληρούν όλες τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές (ISO  9001) με προϊόντα πιστοποιημένα και με σήμανση CE για άρτιες  κατασκευές στην επεξεργασία λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, οικολογικών πισίνων  κλπ.