Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

 • Βιολογικοι Καθαρισμοί
 • Φυτοαπορρόφηση
 • Διαχωριστήρες
 • COMPACT  Μονάδες
 • Αναλώσιμα
 • Οικολογικές πισίνες
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

 

 Το Τεχνικό μας Γραφείο, "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ, Διπλ. Μηχ/κος ΕΜΠ" έχοντας μελετητική και κατασκευαστική πείρα  δεκαετιών, σε έργα περιβάλλοντος, μελετά,  κατασκευάζει, και επιβλέπει ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας υδάτων, και έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

 Με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σαφείς τεχνικές περιγραφές, και με εναλλακτικές και οικονομικές λύσεις προτείνουμε, προμηθεύουμε  και καλύπτουμε  μεγάλο εύρος απαιτήσεων  για επεξεργασία αστικών λυμάτων,  βιομηχανικών αποβλήτων, οικολογικών πισίνων, εφαρμογές  εξοικονόμησης ενέργειας  κ.α.

Προσπαθούμε συνεχώς, και  έχουμε επιτυχία σε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα για το  περιβάλλον !  (Βλ.Κατάλογο έργων)

                                                                                                                                                                  

 • Μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός, Φυτοαπορρόφηση κλπ)
 • Συγκροτήματα επεξεργασίας  βιομηχανικών αποβλήτων
 • Οικολογικές πισίνες
 • Συντήρηση μονάδων  Βιολογικών Καθαρισμών
 • Προμήθεια  αναλώσιμων υλικών ( Ένζυμα, Μικροοργανισμοί, Πολυηλεκτρολήτες κλπ.)
 • Επεμβάσεις για  εξοικονόμηση ενέργειας με εφαρμογή τον ΚΕΝΑΚ
 • Ένταξη έργων περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας σε επιδοτούμενα προγράμματα αναπτυξιακών νόμων, όπως π.χ.  ΕΣΠΑ, Leader κλπ.
 • Διαχείριση τεχνικών έργων