Προστατεύοντας

το Περιβάλλον,

προστατεύουμε και

τον εαυτό μας.

  • Βιολογικοι Καθαρισμοί
  • Φυτοαπορρόφηση
  • Διαχωριστήρες
  • COMPACT  Μονάδες
  • Αναλώσιμα
  • Οικολογικές πισίνες
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Διαχείρηση  & Επίβλεψη τεχνικών έργων

 

* Από το 1977

    κατασκευάζουμε έργα

    περιβάλλοντος. 

 * Ποιότητα Υπηρεσιών &

    Εξοπλισμού

 * Εμπειρία

 * Τεχνική υποστήριξη

 * Ταχεία εξυπηρέτηση

 * Λογικές τιμές

 

Καλώς ήρθατε στο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.ΑΠΕΡΓΗΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ

 

Παρέχουμε υπηρεσίες:

Μελέτες, κατασκευές και επιβλέψεις σε:

* Έργα περιβάλλοντος

* Επεξεργασία αστικών λυμάτων

* Επεξεργασια βιομηχανικών απβλήτων

* Οικολογικές πισίνες

* Έργα εξοικονόμησης ενέργειας

* Διαχείριση τεχνικών έργων

 

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας on line, ή να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών για περαιτέρω βοήθεια.

Προϊόντα & Εξαρτήματα

Κατασκευές έργων περιβάλλοντος & Διαχείριση τεχνικών έργων